DOPRAVA ZADARMO až do konca mesiaca nad 60 EUR!

Najlepšie zľavy a akcie na eshop.keramickenoze.sk 

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov spoločnosťou P., s.r.o na webových stránkach internetového obchodu keramickenoze.sk.

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom Slovenskej republiky č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť P., s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.keramickenoze.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom Slovenskej republiky č.122/2013Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti P., s.r.o.

 

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), dátum narodenia či rodné číslo, podpis, adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a emailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať / preplatiť.

Ďalej evidujeme Vaše údaje (meno, email, prípadne telefónne číslo, mesto a krajinu) v prípade, že ste vyplnili niektorý z formulárov pre odber noviniek, stiahli si niektorý z elektronických zvýhodnených obsahov, registrovali sa do členskej sekcie, alebo súťaže, alebo vyplnili niektorý z ďalších formulárov na webstránke keramickenoze.sk alebo na stránkach keramickenoze.sk na niektorej zo sociálnych sietí.

 

K čomu údaje slúžia?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalo, alebo dočasne. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Údaje, ktoré získavame s Vašim súhlasom, slúžia na posúdenie Vašej dôveryhodnosti, bonity a platobnej morálky. Na základe tohto Vám potom môžeme ponúknuť ďalšie špeciálne služby, ktoré sú určené len vybraným zákazníkom.

Údaje zároveň slúžia na kontakt s vami pre zdieľanie vybraných obchodných alebo úžitkových informácií, ktoré by vás mohli zaujímať.

 

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

V prípade, že sa chcete odhlásiť zo zasielanie informačných emailov a noviniek, urobíte tak zakliknutím odkazu Odhlásiť v pätičke takto obdržaného emailu.

V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí poslať e-mail na keramickenoze.sk@gmail.com. Upozorňujem však, že v prípade realizovaných historických obchodných transakcií, účtovné údaje nebude možné vymazať.

 

Ako používame cookie

Tieto informácie nájdete v samostatnom článku našej webstránky.