DOPRAVA ZADARMO až do konca mesiaca nad 60 EUR!

Najlepšie zľavy a akcie na eshop.keramickenoze.sk 

30-dňová záruka vrátenia peňazí

Informácia o 100% záruke spokojnosti pre zákazníkov keramickenoze.sk v podobe 30-dňovej garancie vrátenia peňazí.


Záruka 100% spokojonosti

Na všetky nové výrobky Kyocera, zakúpené prostredníctvom webstránky keramickenoze.sk poskytujeme všetkým spotrebiteľom záruku 100% spokojnosti prostredníctvom 30-dňovej garancie vrátenia peňazí. To znamená, že v prípade, že si výrobok zakúpite a nebude vyhovovať Vašej predstave, tak nám ho môžete vrátiť a my vám vrátime peniaze za výrobok späť.

Podmienky 30-dňovej garancie vrátenia peňazí Keramickenoze.sk:

 1. V zmysle 30-dňovej záruky vrátenia peňazí ponúkanej ehopom Keramickenoze.sk má Spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní od jej uzavretia. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.
 2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť nižšie uvedený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nám pošlite emailom na adresu keramickenoze.sk@gmail.com a jeho originál priložte k zásielke s vráteným tovarom zaslanej na adresu nášho expedičného skladu:

  ComGate, s.r.o.
  (P., s.r.o. - keramickenoze.sk expedícia)
  Nádražná 1958
  900 28 Ivanka pri Dunaji
  Slovensko
  .
  K Vášmu rozhodnutiu o odstúpení a formuláru priložte kópiu účtovného dokladu o kúpe.

 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie 30 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy.
 4. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nám bude doručený originál Vášho oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 5. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená späť až po doručení vráteného tovaru späť na adresu nášho expedičného skladu. Plná suma bude vrátená v prípade, že tovar bude vrátený nepoškodený, neopotrebovaný a čistý a zabalený v pôvodnom balení. V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebeného tovaru, bude vrátená suma adekvátne ponížená o zníženie hodnoty tovaru z dôvodu jeho poškodenia, či opotrebenia.
 6. 30-dňová garancia vrátenia peňazí platí len pre Kupujúcich Spotrebiteľov (fyzické osoby nepodnikateľov.) Neplatí pre pre Kupujúcich podnikateľov.